Složení farní rady

 • Josef Maincl, farář
 • Jaroslav Jurka, kaplan
 • Jan Sláma, technický administrátor
 • Pavel Boček
 • Silvie Frydrýšková
 • Tomáš Jirásek
 • Martin Kohoutek
 • Tereza Kohoutková
 • Vít Štancl
 • Ludmila Švarcová
 • Marie Trojanová

Z titulu funce jsou členy farní rady:
Josef Maincl, Jaroslav Jurka, Jan Sláma

Členové jmenovaní na základě výsledku voleb:
Pavel Boček, Silvie Frydrýšková, Ludmila Švarcová, Marie Trojanová

Členové jmenovaní na základě rozhodnutí faráře:
Tomáš Jirásek, Martin Kohoutek, Tereza Kohoutková, Vít Štancl