Klíče od farní kavárny

V letošním školním roce má farní kavárny
na starosti Zdeňka Tichá - 721483024.

Proto se ohledně klíčů obracejte na ni.