Z Brněnského biskupství

Syndikovat obsah Biskupství brněnské - logo
Aktuality z brněnské diecéze
Aktualizace: 1 hodina 17 min zpět

Svatý Martin přijede v neděli na Petrov

Pá, 09/11/2018 - 12:00
Svatomartinské oslavy v Brně zahájí v neděli 11. listopadu 2018 v 10.00 hodin žehnání svatomartinského vína v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Poté se svatý Martin vydá na svém bílém koni středem města na náměstí Svobody, kde zahájí degustaci svatomartinského vína.

Jak si letos připomenout Den Bible?

Pá, 09/11/2018 - 12:00
Na neděli 18. listopadu připadá letos Den Bible, který se tradičně slaví týden před Slavností Ježíše Krista Krále. Záměrem je podpořit šíření Bible v našich zemích a proto v tento den probíhá v katolických kostelích sbírka. Níže najdete různé tipy, jak si Den Bible připomenout; ve farnosti, při výuce náboženství nebo doma v rodině.

Betlémské světlo 2018 po třicáté

Čt, 08/11/2018 - 12:00
V neděli 16. prosince 2018 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů.

Průvod světla 2018

Čt, 08/11/2018 - 12:00
Průvod světla vyjde v pátek 7. prosince 2018 v 17.20 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Průvod se svícemi a lampiony předchází slavnostní bohoslužbě v brněnské katedrále od 17.30 hodin, které bude předsedat Václav Slouk, děkan brněnský a prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně .

Svatý Martin – husa a víno?

Čt, 08/11/2018 - 12:00
Žehnání Svatomartinského vína se stalo po roce 2005 novodobou tradicí. Obnovená vinařská tradice, jejíž cíle byly a jsou jednoznačně komerční, by si zasloužila doplnění. Kdo je vlastně svatý Martin, jehož svátek byl i v naších zemích dříve hojně slaven, a to ne pitím vína a pečením svatomartinské husy?

Na Petrově poděkují za svobodu

Čt, 08/11/2018 - 12:00
Při příležitosti letošního 17. listopadu bude v předvečer státního svátku slavit v pátek 16. listopadu 2018 v 17.30 hodin dómský farář P. Tomáš Koumal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla bohoslužbu s poděkováním za svobodu v naší zemi.

Poselství papeže Františka ke Světovému dni chudých 2018

Čt, 08/11/2018 - 12:00
V neděli 18. listopadu 2018 si bude církev připomínat Světový den chudých, který papež František ustanovil na závěr roku Božího milosrdenství vždy na 33. neděli v mezidobí. Letos proběhne již po druhé a ve svém poselství se papež opřel o slova žalmu „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7).

Milosrdní bratři a Cesta 121

St, 07/11/2018 - 12:00
Milosrdní bratři a společnost Cesta 121, která se věnuje kněžím, jež kvůli stáří, nemoci či jiným těžkostem potřebují pomoc, pořádají benefiční koncert, který proběhne v klášterním kostele sv. Leopolda u milosrdných bratří v Brně v sobotu 8. prosince 2018 v 18.00 hodin.

Průvodce Adventem 2018

St, 07/11/2018 - 12:00
Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již poosmnácté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2018, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby.

Poutní mše ke sv. Leopoldovi u milosrdných bratří

St, 07/11/2018 - 12:00
V pátek 16. listopadu 2018 v 18.00 hodin budou milosrdní bratři v Brně slavit poutní mši svatou ke sv. Leopoldu, patronu jejich brněnského klášterního kostela.

Biskup Cikrle požehná varhany v Třebíči

Út, 06/11/2018 - 12:00
V neděli 11. listopadu 2018, v den svátku svatého Martina, požehná při pontifikální bohoslužbě v 9.30 hodin brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle varhany v kostele sv. Martina v Třebíči.

Všichni v Kristově škole

Út, 06/11/2018 - 12:00
Na konci října se v Arcibiskupském kněžském semináři (AKS) uskutečnilo setkání rodičů seminaristů prvního ročníku s představenými AKS a všemi bohoslovci.

Fotogalerie z návštěvy knížete Jana Adama II. ve Vranově u Brna

Út, 06/11/2018 - 12:00
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 navštívil lichtenštejnský kníže v doprovodu dalších členů rodiny Vranov u Brna. Fotogalerie ZDE

Manželství není přežitek

Út, 06/11/2018 - 12:00
K 50. výročí vydání encykliky Humanae vitae připravil z.s. Hippokrates publikaci Manželství není přežitek, která je určena pro všechny, kteří žijí v manželství nebo se na manželství připravují.

Hrůzy války ať připomenou zvony

Pá, 02/11/2018 - 12:00
Římskokatolická církev v ČR se chce připojit k iniciativě britské ambasády, a letos poprvé si u nás připomenout výročí konce první světové války tím, že se 11. listopadu 2018 ve 13.30 rozezní zvony.

Svatohubertská mše v Troubsku

Pá, 02/11/2018 - 12:00
V neděli 4. listopadu 2018 v 9.00 hodin se koná v Troubsku ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie „Svatohubertská mše" při příležitosti sedmdesáti let mysliveckého spolku "Výrovka". Při mši budou neseny symboly lovu, nastoupí sokolníci a účinkovat bude chrámový sbor ze Střelic.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2018

Pá, 02/11/2018 - 12:00
V rámci úmyslu Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2018 se můžeme modlit za to, aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti a také za to, aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

Katechismus v češtině. Nyní i elektronicky

St, 31/10/2018 - 12:00
28. října se nejen zrodila předchůdkyně naší republiky, ale také elektronická verze jednoho ze základních dokumentů římskokatolické církve. Na celostátním katechetickém kongresu v Třešti byla totiž v neděli oficiálně představena a spuštěna aplikace Katechismus, která je nyní dostupná každému zájemci s androidním mobilním telefonem.

Sto let duchovního dědictví v Československu

St, 31/10/2018 - 12:00
Při příležitosti 100 let od vzniku Československa pořádá Diecézní muzeum panelovou diskuzi s názvem „100 let duchovního dědictví v Československu“, která se uskuteční ve středu 14. listopadu 2018.

Zde jest v pravdě pole Boží

St, 31/10/2018 - 12:00
Na vstupní brance ke hřbitovu v Třešti je umístěna dobová veršovaná katecheze pro návštěvníky tohoto místa posledního odpočinku, která začíná slovy: „Zde jest v pravdě pole Boží, kam se boháč s chudým složí… “